Ikon för Rikstermbanken

biprodukt

svensk term (rek.): biprodukt
förklaring:

I vissa tillverkningsprocesser erhålls utöver den huvudprodukt som avses tillverkas via processen också olika slag av restprodukter. I de fall dessa restprodukter representerar ett värde eller en alternativ användning kan man tala om restprodukter som biprodukter. En biprodukt kan antingen säljas på marknaden eller återanvändas i processen eller andra tillverkningsprocesser.

Artiklar som representerar biprodukter kopplas till respektive moderartikel som en biproduktstruktur. Principiellt har den en negativ består av kvantitet eftersom de återför i stället för förbrukar tillgångar.

exempel:

Som exempel på biprodukter kan nämnas mässingsspån och kopparplåtklipp vid metallbearbetning och ingöt vid termoplastsprutning.

engelsk term (rek.): by-product
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004