Ikon för Rikstermbanken

betjäningsprocess

svensk term (rek): betjäningsprocess
förklaring:

En betjäningsprocess beskriver i ett kösystem hur kunderna tidsmässigt betjänas och lämnar systemet i förhållande till varandra. Matematiskt uttrycks ofta betjäningsprocessen som en statistisk fördelning av betjäningsintervall, dvs. tiden mellan start av betjäning för på varandra följande kunder.

engelsk term (rek): service process
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004