Ikon för Rikstermbanken

betjäningsfaktor

svensk term (rek.): betjäningsfaktor
förklaring:

I ett kösystem är betjäningsfaktorn ett uttryck för beläggning i förhållande till kapacitet, dvs. genomsnittlig beläggningstid i förhållande till utnyttjningsbar tid. En betjäningsfaktor kan aldrig permanent vara större än 1. Om den vore större än 1 skulle kön växa i oändlighet.

engelsk term (rek.): service factor
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004