Ikon för Rikstermbanken

beställningspunktssystem

svensk term (rek): beställningspunktssystem
definition:

lagerstyrningssystem som bygger på beställningspunkter

anmärkning:

Principen innebär att beställningspunkten jämförs med redovisat saldo alternativt disponibelt saldo. Om denna saldokvantitet är mindre än beställningspunktskvantiteten skapas ett orderförslag.

engelsk term (rek): order point system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004