Ikon för Rikstermbanken

beställningspunkt

svensk term (rek.): beställningspunkt
definition:

beräknad lagernivå som används för att initiera nya order för lagerpåfyllning

anmärkning:

Beställningspunkten jämförs med redovisat saldo alternativt med disponibelt redovisat saldo. Om detta saldo är mindre än beställningspunkten initieras ett förslag till ny order. Principiellt är beställningspunkten lika med prognostiserad förbrukning under återanskaffningstiden plus en säkerhetslagerkvantitet.

engelsk term (rek.): order point
engelska termer (acc.): ROP
reorder point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004