Ikon för Rikstermbanken

beredningsgrad

svensk term (rek.): beredningsgrad
definition:

den utsträckning i vilken produkter produktionsbereds före tillverkning

anmärkning:

Val av lämplig beredningsgrad är en fråga om vilka produktivitetsvinster som man kan uppnå med hjälp av större och mer omfattande arbetsinsatser för att förbereda produktion.

engelsk term (rek.): level of process planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004