Ikon för Rikstermbanken

beräknat saldo

svensk term (rek): beräknat saldo
svenska termer (acc): extrapolerat saldo
planerat saldo
teoretiskt saldo
definition:

den kvantitet som med hänsyn till inneliggande aktuella order och reservationer beräknas finnas i lager per dag eller period framåt i tiden

anmärkning:

I den första perioden är beräknat saldo lika med redovisat saldo plus förväntade inleveranser i perioden minus inneliggande reservationer i perioden eller tidigare. För varje därpå följande period är det beräknade saldot lika med beräknat saldo i föregående period plus förväntade inleveranser i perioden minus uteliggande reservationer i perioden.

engelska termer (rek): calculated stock-on-hand
projected on hand
engelsk term (acc): projected stock-on-hand
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004