Ikon för Rikstermbanken

beordring

svensk term (rek.): beordring
förklaring:

Beordring är den i produktionslogistiksammanhang lägsta planeringsnivån. Den omfattar funktioner för det direkta igångsättandet av order och operationer i fabriken, i görligaste mån inom ramen för den inplanering som genomförts av detaljplaneringen.

engelsk term (rek.): dispatching
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004