Ikon för Rikstermbanken

benchmarking

svensk term (rek): benchmarking
definition:

systematisk mätning av ett företags prestationer och jämförelse med de bästa konkurrenternas eller andra framgångsrika företags motsvarande prestationer

anmärkning:

Mätningen och jämförelsen kan exempelvis avse kundservice, leveranstider, produktutvecklingstider och kapitalbindning.

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004