Ikon för Rikstermbanken

bemanningsfaktor

svensk term (rek): bemanningsfaktor
definition:

antal operatörer per maskin eller annan produktionsenhet i en produktionsgrupp

anmärkning:

För halv eller helautomatiska maskiner är bemanningsfaktorn mindre än 1 medan den kan vara större än 1 vid en produktions- eller monteringslinje som betjänas av flera operatörer. Bemanningsfaktorn används bland annat för att göra omräkningar av beläggning från mantid till maskintid eller vice versa.

engelsk term (rek): crew factor
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004