Ikon för Rikstermbanken

beläggningsutjämning

svensk term (rek.): beläggningsutjämning
förklaring:

Beläggningsutjämning avser aktiviteter som innebär att tillverkningsorder tidigareläggs eller senareläggs för att åstadkomma en jämnare beläggning i aktuella produktionsgrupper.

engelsk term (rek.): load levelling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004