Ikon för Rikstermbanken

beläggningsredovisning

svensk term (rek.): beläggningsredovisning
definition:

redovisning av beläggning period för period för en viss produktionsgrupp eller fabriksavsnitt

engelsk term (rek.): load report
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004