Ikon för Rikstermbanken

beläggningsplanering

svensk term (rek): beläggningsplanering
definition:

inplanering av tillverkningsorder med hänsyn tagen till aktuell beläggning i förhållande till tillgänglig kapacitet

anmärkning:

Begreppet beläggningsplanering innefattar också omplanering av order och utlegoläggning för att åstadkomma en beläggningsutjämning och/eller att minska beläggningen till nivåer som motsvarar tillgänglig kapacitet.

engelsk term (rek): loading
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004