Ikon för Rikstermbanken

beläggningsgrupp

svensk term (rek.): beläggningsgrupp
definition:

en enstaka maskin eller arbetsplats, en produktionsgrupp, ett förmansområde eller en hel produktionsavdelning mot vilken kapacitets- och beläggningsplanering sker

anmärkning:

Beläggningsgrupper används exempelvis vid kapacitetsbehovsplanering och grov kapacitetsplanering.

engelsk term (rek.): work center
engelsk term (acc.): department
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004