Ikon för Rikstermbanken

beläggningsgrad

svensk term (rek.): beläggningsgrad
definition:

Beläggningsgrad avser, för en produktionsgrupp eller avdelning,

förhållandet i procent mellan planerad beläggning i en viss period och

tillgänglig kapacitet i motsvarande period.

engelsk term (rek.): load
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004