Ikon för Rikstermbanken

behovssug

svensk term (rek): behovssug
svensk term (acc): pull
definition:

planeringsprincip som innebär att produktion och materialförflyttning endast sker på initiativ av och auktoriserat av den förbrukande aktören i materialflödet

anmärkning:

Principens motsats utgörs av så kallat planeringstryck (push).

se även:
engelsk term (rek): pull
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004