Ikon för Rikstermbanken

begränsningsteori

svensk term (rek): begränsningsteori
förklaring:

Med begränsningsteori menas ett managementkoncept utvecklat av amerikanen Eli Goldratt. Speciellt kännetecknande för konceptet är att förekommande systembegränsningar är avgörande för utflödet, throughput, från ett produktionssystem och att styrningen av övriga produktionsresurser måste anpassas efter flödet genom dessa systembegränsningar. Kapaciteten i systemet bestäms av flaskhalsen.

engelsk term (rek): theory of constraints
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004