Ikon för Rikstermbanken

batchstruktur

svensk term (rek.): batchstruktur
förklaring:

Inom vissa branscher, exempelvis kemisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, anges inte består-av-kvantiteten i produktstrukturen per enhet av moderartikeln. I stället anges den per sats eller batch och man kan då tala om batchstrukturer. En batchstorlek är den orderkvantitet som genomgående används vid tillverkningen. Oftast är den definierad med utgångspunkt från kapacitetsrestriktioner, exempelvis att man för ett blandningssteg i tillverkningsprocessen använder sig av en tank med en viss volym. Kvantiteterna av ingående material anges då per batch motsvarande denna volym av moderartikeln.

engelsk term (rek.): batch bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004