Ikon för Rikstermbanken

bas – tillkommer/avgår

svensk term (rek.): bas – tillkommer/avgår
förklaring:

Bas – tillkommer/avgår avser en metodik för att skapa varianter av produkter mot kundorder. Förfarandet innebär att man vid materialplanering och kundorderbehandling utgår från en basprodukt med ett standardiserat materialinnehåll. Från strukturen för denna basprodukt lägger man till och tar bort artiklar och kan på så sätt skapa en unik kundordervariant av produkten.

engelsk term (rek.): base – add/delete
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004