Ikon för Rikstermbanken

balanseringsförlust

svensk term (rek): balanseringsförlust
förklaring:

Begreppet balanseringsförlust används vid balansering av monteringslinjer och produktionsflöden. Det är ett mått på balanseringens effektivitet och kan definieras som skillnaden mellan en linjes cykeltid och medelcykeltiden för ingående stationer/arbetsplatser i förhållande till linjens cykeltid.

engelsk term (rek): balancing loss
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004