Ikon för Rikstermbanken

balanserat styrkort

svensk term (rek): balanserat styrkort
definition:

uppsättning av finansiella och verksamhetsmässiga mätetal för att utvärdera ett företags prestationer

anmärkning:

Det innehåller de fyra dimensionerna kundperspektiv, processperspektiv, finansiellt perspektiv samt ett innovations- och lärande perspektiv. De olika mätetalen relateras till företagets övergripande målsättningar och strategier.

engelsk term (rek): balanced score card
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004