Ikon för Rikstermbanken

bakåtplanering

svensk term (rek.): bakåtplanering
definition:

metodik för inplanering av operationer vid tidsplanering

anmärkning:

Metodiken innebär att de operationer som tillhör en tillverkningsorder planeras in successivt bakåt i tiden från en given tidpunkt. Denna tidpunkt motsvarar som regel orderns leveranstidpunkt eller en önskad färdigtidpunkt, eventuellt justerad med en säkerhetstid.

se även:
engelsk term (rek.): back scheduling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004