Ikon för Rikstermbanken

badkarskurvan

svensk term (rek.): badkarskurvan
förklaring:

En badkarskurva beskriver principiellt hur felintensiteten för exempelvis produktions- och transportutrustningar varierar över tiden. Felintensiteten, och därmed kapacitetsbortfallet, är störst under den första tiden, bland annat beroende på inkörningssvårigheter av olika slag. Felintensiteten sjunker därefter för att senare på grund av ålder och förslitning återigen öka.

engelsk term (rek.): bath tub curve
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004