Ikon för Rikstermbanken

avvikelserapportering

svensk term (rek.): avvikelserapportering
definition:

rapporteringsmetod för vilken endast avvikelser jämfört med plan återrapporteras

anmärkning:

Det innebär, jämfört med totalrapportering, att mindre arbetsinsatser krävs för rapportering men också att den blir något osäkrare och mindre fullständig.

engelsk term (rek.): exception reporting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004