Ikon för Rikstermbanken

avvikelsekostnad

svensk term (rek.): avvikelsekostnad
förklaring:

Avvikelsekostnad är en term som används vid kvalitetskostnadsanalys. Kostnaden avser summan av interna och externa kvalitetsbristkostnader, dvs. alla de kostnader som är förknippade med att kvaliteten för en tillverkad och levererad produkt inte stått i överensstämmelse med uppsatta kvalitetsstandards och kundkrav.

engelsk term (rek.): deficiency cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004