Ikon för Rikstermbanken

avhjälpande underhåll

svensk term (rek.): avhjälpande underhåll
svensk term (acc.): korrektivt underhåll
förklaring:

Korrektivt underhåll avser sådana underhållsinsatser som utförs för att sätta maskiner och andra produktionsresurser i driftstillstånd efter ett haveri eller annan typ av produktionsavbrott.

se även:
engelsk term (rek.): corrective maintenance
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004