Ikon för Rikstermbanken

automatisk lagerpåfyllnad

svensk term (rek): automatisk lagerpåfyllnad
definition:

tillvägagångssätt som innebär att ERP-systemet inte bara genererar orderförslag för att fylla på ett lager

anmärkning:

Systemet skapar också lagerpåfyllnadsorder utan att någon manuell arbetsinsats krävs. Den skapade ordern skickas automatiskt till aktuell leverantör med hjälp av EDI eller motsvarande typ av teknologi.

engelsk term (rek): automatic replenishment
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004