Ikon för Rikstermbanken

artikelnummer

svensk term (rek.): artikelnummer
definition:

identitetsbegrepp för en artikel

anmärkning:

Både rent numeriska och alfanumeriska identiteter används.

engelsk term (rek.): item number
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004