Ikon för Rikstermbanken

arbetsutvidgning

svensk term (rek): arbetsutvidgning
förklaring:

Att införa arbetsutvidgning innebär att anställda tilldelas fler och bredare arbetsuppgifter. Syftet kan dels vara att försöka öka den anställdes arbetstillfredsställelse och motivation, dels att reducera ledtider genom den minskning av antalet inblandade i utförandet av en process som arbetsutvidgning medför.

engelsk term (rek): job enlargement
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004