Ikon för Rikstermbanken

arbetsstudier

svensk term (rek): arbetsstudier
definition:

systematisk undersökning av funktion hos eller samspelet mellan produktionsfaktorerna i pågående produktion i syfte att klarlägga och dokumentera de olika faktorerna i detta samspel, att utveckla, välja och föreslå lämpliga metoder samt att förutsäga och beskriva de resultat som kan uppnås

engelsk term (rek): work study
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004