Ikon för Rikstermbanken

arbetsmätning

svensk term (rek): arbetsmätning
definition:

mätning och på mätningar grundade beräkningar, dels av produktionsfaktorernas insatser, dels av resultatet av insatserna

anmärkning:

Arbetsmätning avser oftast variabeln tid, men kan också avse variabler som exempelvis volym, antal eller energiförbrukning.

engelsk term (rek): work measurement
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004