Ikon för Rikstermbanken

arbetskort

svensk term (rek.): arbetskort
förklaring:

Ett arbetskort är ett dokument i ordersatsen. Minst ett arbetskort brukar ingå per operation. Det används dels för den direkta beordringen av tillverkning, dels för att ge information om planerade tider och/eller ackord. Arbetskortet kan också användas för återrapportering av operationer i de fall man inte använder speciella rapportkort eller inrapporteringsterminaler.

engelsk term (rek.): labor ticket
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004