Ikon för Rikstermbanken

arbetsberikning

svensk term (rek.): arbetsberikning
förklaring:

Att införa arbetsberikning innebär att anställda som normalt mest arbetar med rutinmässiga arbetsuppgifter också tilldelas styrande och kontrollerande arbetsuppgifter. Syftet är att öka motivation och arbetstillfredsställelse hos den anställde och att kunna skapa målstyrda arbetsgrupper.

engelsk term (rek.): job enrichment
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004