Ikon för Rikstermbanken

använd tid

svensk term (rek.): använd tid
svenska termer (acc.): förbrukad tid
upparbetad tid
definition:

den tid som en operation eller annat arbetsmoment i verkligheten har tagit att utföra

anmärkning:

Använd tid används bland annat för efterkalkylering, effektivitetsuppföljning samt för prestationslöneberäkningar.

engelsk term (rek.): actual hours
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004