Ikon för Rikstermbanken

ankomstprocess

svensk term (rek.): ankomstprocess
förklaring:

En ankomstprocess i ett kösystem beskriver hur kunder anländer tidsmässigt i förhållande till varandra. Matematiskt uttrycks oftast ankomstprocessen som en statistisk fördelning av ankomstintervall, dvs. tider mellan på varandra följande kunders ankomster. Vid köteoretiska beräkningar antar man oftast att tidsintervallen mellan på varandra följande ankomster är exponentialfördelade. Detta är detsamma som att säga att ankomstprocessen är Poissonfördelad, dvs. sannolikheten för att n kunder anländer under tidsintervallet t beskrivs av en Poissonfördelning.

engelsk term (rek.): arrival process
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004