Ikon för Rikstermbanken

ankomstkontroll

svensk term (rek.): ankomstkontroll
svensk term (acc.): mottagningskontroll
definition:

kontroll av ankommande material

anmärkning:

Oftast avses kontroll av gods som kommer från externa leverantörer men det kan också avse kontroll av varor som tillverkas i den egna verkstaden eller fabriken. Ankomstkontroll genomförs som regel innan varorna fysiskt läggs in i lager. Den kan omfatta både kvantitet och olika kvalitetsegenskaper och vara utformad som stickprovskontroll eller allkontroll.

engelsk term (rek.): receiving inspection
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004