Ikon för Rikstermbanken

alternativ produktionsgrupp

svensk term (rek): alternativ produktionsgrupp
svensk term (acc): alternativ planeringsgrupp
definition:

produktionsgrupp som kan användas som alternativ till den produktionsgrupp som normalt är avsedd att användas för att utföra en operation

anmärkning:

Den alternativa produktionsgruppen har sådana likheter med den ordinarie att samma operation och operationstid kan användas i planeringen. I annat fall används alternativ operation och denna operations normala produktionsgrupp.

engelsk term (rek): alternate work center
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004