Ikon för Rikstermbanken

alternativ leverantör

svensk term (rek.): alternativ leverantör
definition:

leverantör som kan anlitas för leverans av en viss artikel om av något skäl huvudleverantören eller andra under normala omständigheter använda leverantörer inte kan användas

engelsk term (rek.): alternate supplier
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004