Ikon för Rikstermbanken

alfafaktor (2)

svensk term (rek.): alfafaktor (2)
definition:

säkerhetsfaktorn vid beräkning av antal kanbankort i ett kanbansystem

engelsk term (rek.): alpha factor (2)
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004