Ikon för Rikstermbanken

alfafaktor (1)

svensk term (rek.): alfafaktor (1)
definition:

den utjämningskonstant som används vid prognostisering med hjälp av exponentiell utjämning

anmärkning:

Termen alfafaktor används också som beteckning för säkerhetsfaktorn vid beräkning av antal kanbankort i ett kanbansystem.

engelsk term (rek.): alpha factor (1)
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004