Ikon för Rikstermbanken

affärsprocess

svensk term (rek.): affärsprocess
definition:

ordnad följd av aktiviteter med syfte att skapa värde för kund genom att omvandla en input till en output

anmärkning:

Affärsprocesser karakteriseras av att ha en definierad början och ett slut, ha kunder, vara repetitiva och att ofta korsa funktionella avdelningsgränser i företaget.

engelsk term (rek.): business process
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004