Ikon för Rikstermbanken

administrativ ordersärkostnad

svensk term (rek): administrativ ordersärkostnad
definition:

de särkostnader för orderbehandling som har med administration och administrativa aktiviteter att göra

anmärkning:

Som exempel kan nämnas kostnader för behandling av orderförslag, val av leverantör, leverantörsförhandlingar, registrering och inplanering av order, leveransbevakning, kvantitets- och kvalitetskontroll samt inleveransrapportering. Den administrativa ordersärkostnaden utgör en del av den totala ordersärkostnaden och påverkar bland annat beräkningen av ekonomisk orderkvantitet.

engelsk term (rek): administrative ordering cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004