Ikon för Rikstermbanken

adaptiv utjämning

svensk term (rek.): adaptiv utjämning
förklaring:

Utjämning är en prognostiseringsmetod liknande exponentiell utjämning. Metoden innebär att prognossystemet själv känner av uppkomna prognosfel och automatiskt försöker anpassa sig till förändrade efterfrågemönster genom justering av utjämningskonstanten vid beräkning av nya prognosvärden.

engelsk term (rek.): adaptive smoothing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004