Ikon för Rikstermbanken

ackumulerad ledtid

svensk term (rek.): ackumulerad ledtid
svensk term (acc.): kombinerad ledtid
definition:

summa ledtid för nivåvis på varandra följande artiklar i en produktstruktur

anmärkning:

Ledtiden avser den ledtidsmässigt längsta strukturkedjan, dvs. strukturnätverkets kritiska linje.

engelsk term (rek.): cumulative lead time
engelsk term (acc.): combined lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004