Ikon för Rikstermbanken

XML

svensk term (rek.): XML
förklaring:

XML är metaspråk som gör det möjligt att med hjälp av browserteknik utbyta information mellan företag över internet. Innebörden av olika data som kommuniceras definieras med hjälp av märkord.

engelsk term (rek.): extensible markup language
engelsk term (acc.): XML
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004