Ikon för Rikstermbanken

U-format produktionsflöde

svensk term (rek.): U-format produktionsflöde
definition:

fysiskt materialflöde som erhålls då en produktions- eller monteringslinje utformas som ett U

anmärkning:

U-formen gör det lättare för dem som arbetar vid linjen att få en överblick över hela flödet, att kommunicera med varandra och att assistera varandra vid problem eller tillfällig överbeläggning.

engelsk term (rek.): U-line
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004