Ikon för Rikstermbanken

TIR

svensk term (rek.): TIR
definition:

internationell tullkonvention enligt vilken plomberade fordon äger rätt att passera nationsgränser utan tidsfördröjande tullvisitering

fransk term (rek.): transport international par la route
fransk term (acc.): TIR
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004