Ikon för Rikstermbanken

Simplexmetoden

svensk term (rek.): Simplexmetoden
förklaring:

Simplexmetoden är en metod för att lösa linjärprogrammeringsproblem.

engelsk term (rek.): Simplex method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004