Ikon för Rikstermbanken

SilverMeals metod

svensk term (rek.): SilverMeals metod
förklaring:

Silver-Meals metod är en metod för partiformning som påminner om lägsta totalkostnadsmetoden. Orderkvantiteten bestäms som det antal perioders behov som minimerar totalkostnaden per period över den tidshorisont som partiet är avsett att täcka. Silver-Meals metod är en kvantitetsbaserad, diskret och tidsvariant partiformningsmetod.

se även:
engelsk term (rek.): Silver-Meals method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004