Ikon för Rikstermbanken

SPC

svenska termer (rek.): SPC
statistisk processtyrning
definition:

metodik för att med hjälp av statistiska tekniker styra en process mot önskat utfall

anmärkning:

Processens kvalitetsvariabler följs upp fortlöpande och resultatet från denna uppföljning används för att styra processens beteende. Ett grundläggande syfte med statistisk processtyrning är att kunna styra fram i stället för att kontrollera fram kvalitet genom kontroll av processens färdiga output.

engelsk term (rek.): statistical process control
engelsk term (acc.): SPC
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004